Jak uczyć się skutecznie?

Podstawową umiejętnością w procesie uczenia się jest czytanie.

Nie wdając się w zawiłe definicje wielu utytułowanych badaczy i znawców procesu czytania, śmiało można stwierdzić, że umiejętność czytania, mimo wielu nowoczesnych form przekazu informacji, jest i jeszcze długo będzie podstawą zdobywania wiedzy. Umiejętność czytania powinniśmy więc doskonalić, aby w pełni korzystać z nowych zdobyczy i odkryć współczesnego świata.

Niestety, większość ludzi zakończyła edukację czytelniczą na etapie szkoły podstawowej, czytają dalej na tym samym poziomie, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jak niedoskonałą techniką to robią, jak wiele błędów czytelniczych popełniają, jak bardzo ugruntowują swoje złe nawyki związane z czytaniem. Konsekwencją tego jest wolne tempo czytania, często z bardzo niskim stopniem rozumienia czytanego tekstu i krótkotrwałym zapamiętywaniem.

A przecież można za pomocą prostych ćwiczeń zmienić całkowicie dotychczasowy sposób czytania, a tym samym uczyć się efektywnie, w pełni wykorzystując możliwości swojego umysłu.

Z dotychczasowych obserwacji i badań wynika, że średnie tempo czytania Polaków (i nie tylko Polaków) wynosi 140 – 250 słów na min. Nie jest to tempo zadowalające. Do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości wystarczającym by było, żeby każdy z nas czytał w naturalnym tempie. Jest to tempo w granicach 800 – 1000 słów na minutę i osiągalne dla każdego, kto podejmie trud eliminacji dotychczas popełnianych błędów czytelniczych, złych nawyków i wykształci nowe umiejętności.

Podstawowe błędy to:

 • czytanie słowa po słowie i przekonanie, że pomoże to w większym zrozumieniu,
 • brak techniki „wspomagania oka”,
 • wokalizacja bądź subwokalizacja,
 • regresja,
 • nie wykorzystywanie zjawiska antycypacji,
 • brak umiejętności koncentracji,
 • znikoma wiedza n/t higieny czytania.

Powinniśmy więc:

 • wykształcić umiejętność pracy ze wskaźnikiem,
 • poszerzyć pole widzenia,
 • wyćwiczyć pamięć fotograficzną,
 • wyeliminować wokalizację i subwokalizację,
 • skrócić czas fiksacji, czyli postrzeganie tekstu,
 • wyeliminować regresję,
 • wykształcić umiejętność selektywnego czytania,
 • nabyć umiejętność koncentracji wyższego stopnia.

Stosując się do naszych zaleceń, ćwicząc systematycznie z dużą wiarą w to, że działania te zbliżą do zdobycia umiejętności, jakie posiadają jeszcze nieliczni, każdy osiągnie sukces – umiejętność szybkiego czytania z dużym stopniem zrozumienia czytanego tekstu.

Jednak umiejętność szybkiego czytania to dopiero połowa sukcesu. Kolejne zadanie, jakie powinniśmy sobie wyznaczyć, to udoskonalić naszą pamięć poprzez wykorzystanie w pełni możliwości własnego umysłu.

„Z umysłem jest tak jak ze spadochronem – przydatny jest tylko wtedy, gdy się go rozwinie”.

Rozwijajmy go więc! Pomogą w tym ćwiczenia pobudzające do pracy cały nasz mózg.

Stosując liczne techniki zapamiętywania, nie tylko udoskonalimy naszą pamięć, zahamujemy utratę „szarych komórek”, ale też w krótkim czasie zapamiętamy wszystko to, co chcemy zapamiętać bez wysiłku, z przyjemnością.

Kolejną umiejętnością, jaką powinniśmy nabyć, aby skutecznie się uczyć to sporządzanie tzw. map myśli. Notatki nielinearne, bo o nich mowa, pozwolą na zanotowanie treści książki, przygotowanie się do wystąpień, prezentacji, zanotowanie wykładu, zaplanowania wakacji itp. w sposób znacznie odbiegający od zasad dotychczas stosowanych, a przy tym niesłychanie skutecznych w momencie ich praktycznego wykorzystania.

Proponowany przez nas trening umysłu sprawi każdemu dużo radości, a także pozwoli rozwiązać ważny problem:

„Jak z właściciela mózgu, stać się jego użytkownikiem” (V.F. Birkenbihl).

Zdzisława Tubaj