Czytam szybko

Uczestnicy kursu:
dzieci 8-12 lat

Czas trwania:
6 tygodni

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W części zajęć w szkole uczestniczą rodzice. Ponadto uczniowie wykonują samodzielnie lub przy pomocy rodziców zadania domowe 3 razy w tygodniu po ok. 1 godz.

Kurs ma na celu:

  • zwiększenie szybkości czytania przy równoczesnym zwiększeniu stopnia rozumienia,
  • nabycie umiejętności koncentracji,
  • rozwijanie wyobraźni,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • naukę rysowania,
  • eliminację błędów ortograficznych,
  • wprowadzenie ćwiczeń z kinezjologii wg Denisona usprawniających m.in. pracę mózgu, techniki pamięciowe, Mapy Myśli…
  • Te i wiele innych ćwiczeń dadzą podstawy do dalszej efektywnej nauki, a nauka nie będzie kojarzyła się ze stresem i ciężką pracą, a będzie czymś przyjemnym!

Cena kursu jest uzależniona od miejscowości, w której jest prowadzony kurs oraz od liczby uczestników kursu.

Istnieje możliwość płacenia w ratach.