Jak pomóc swojemu dziecku w nauce

Uczestnicy kursu:
rodzice

Czas trwania:
konsultacje indywidualne