Kurs dla zaawansowanych

Uczestnicy kursu:
osoby, które ukończyły kurs podstawowy

Czas trwania:
3 miesiące, zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu po 2 godziny z prowadzącym i lekcje do wykonania samodzielnego w domu

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności, a także ich podwyższenie.

Program kursu zawiera ćwiczenia o zwiększonym stopniu trudności. Pojawiły się nowe ćwiczenia m.in. “test na określenie zdolności do czytania fotograficznego”, “jak czytać z monitora komputerowego”. Zwiększony został nacisk na stopień rozumienia czytanych tekstów.