Techniki pamięciowe i podstawy efektywnego czytania

Uczestnicy kursu:
seniorzy

Czas trwania:
20 godzin

W ramach kursu wykorzytywane są 2 podręczniki oraz inne pomoce naukowe.