Uczeń na medal

Uczestnicy kursu:
dzieci

Czas trwania:
6 miesięcy (zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie)

Kurs przeznaczony jest dla dzieci, które poznały w szkole literki, ale mają problem z czytaniem. Na kursie kształcimy głównie umiejętność czytania, ale również wspomagamy poprzez liczne ćwiczenia naukę w młodszym wieku szkolnym oraz przygotowujemy dzieci do techniki szybkiego czytania.

W programie kursu:

  • profilaktyka i wspomaganie uczniów z trudnościami szkolnymi,
  • poszerzanie pola widzenia,
  • gimnastyka oka,
  • ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej( gimnastyki mózgu),
  • nabywanie umiejętności koncentracji i relaksacji
  • poznanie podstawowych technik pamięciowych,
  • żonglowanie.

Istnieje mozliwość indywidualnych konsultacji z rodzicami.