Warsztaty i wykłady

Uczestnicy kursu:
studenci

Czas trwania:
według ustaleń