III Mistrzostwa Polski w Szybkim Czytaniu – 2000 rok

W trakcie prowadzonych kursów uczniowie Czesława Tubaja osiągali tempo czytania znacznie przewyższające dotychczasowy rekord Polski. Stąd została podjęta decyzja, aby jego absolwenci wzięli udział w mistrzostwach Polski. Pomysł był trafny. Po półfinałach w Katowicach do finału zakwalifikowało się siedmioro jego wychowanków, co stanowiło 1/3 ogółu finalistów.

W finale jego podopieczni zajęli następujące miejsca:

  1. Karolina Faryś – Mistrzostwo Polski i nowy rekord Polski.
  2. Małgorzata Skowronek – czwarte miejsce.
  3. Izabela Fałat – szóste miejsce.
  4. Pozostali zajęli miejsca od 8 do 14.
Karolina Faryś z prof. Jerzym Bralczykiem
Karolina Faryś z prof. Jerzym Bralczykiem

Aby skrócić czas nauki i mieć czas na basen, tenis, narty czy grę na instrumentach muzycznych zdecydowała się zapisać na kurs szybkiego czytania prowadzony przez Czesława Tubaja. Rozpoczynając kurs czytała w tempie 195 słów na minutę, po kursie ponad 17 000 słów na minutę z bardzo dużym procentem rozumienia (70 – 90%).

Dotychczasowy rekord od 1998 r. wynosił 4 000 słów na minutę z 50% stopniem rozumienia. Karolina ustanowiła nowy – 20 374 słowa na minutę z 55% stopniem rozumienia – czterokrotny wzrost tempa czytania i większy stopień rozumienia.

To zapoczątkowało w Polsce rywalizację w szybkim czytaniu z wykorzystaniem techniki „czytania fotograficznego”!

Reprezentacja Dolnego Śląska z prof. Jerzym Bralczykiem (przewodniczącym jury). Od lewej: Czesław Tubaj – trener, Martyna Faryś, Karolina Faryś, Katarzyna Domańska, Izabela Fałat (u góry), Małgorzata Skowronek, Anna Konopnicka, Marcin Kozołup, Zdzisława Tubaj
Reprezentacja Dolnego Śląska z prof. Jerzym Bralczykiem (przewodniczącym jury). Od lewej: Czesław Tubaj – trener, Martyna Faryś, Karolina Faryś, Katarzyna Domańska, Izabela Fałat (u góry), Małgorzata Skowronek, Anna Konopnicka, Marcin Kozołup, Zdzisława Tubaj